ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

      Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
            ΣΤΟ Α.Π.Θ.
          ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ιστορικού-Αρχαιολογικού είναι συνολικά 
αντίθετο με το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Π.Θ. 
που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Σύγκλητο την Τετάρτη 8.4. 
που προβλέπει πειθαρχικές ποινές για φοιτητές και μέλη ΔΕΠ 
καθώς και ιδιαίτερη μερίδα για κάθε φοιτητή που φυλάσσεται 
στη Γραμματεία κάθε Τμήματος και ανάμεσα σε άλλα στοιχεία 
περιλαμβάνει τα τυχόν μέτρα εσωτερικής τάξης που έχει υποστεί.
Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί πλήρη έλεγχο της προσωπικής και 
συλλογικής δράσης και συμπεριφοράς των φοιτητών, φίμωμα 
της ελεύθερης έκφρασης και ποινικοποίηση των αγώνων. 
Ο κανονισμός αυτός αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις 
(αρ.16, παρ.1) που κατοχυρώνουν την ακαδημαι κή ελευθερία.
Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας όλους τους φοιτητές 
την Τετάρτη 8.4 στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης 
προκειμένου να εμποδίσουμε την ψήφιση αυτού του κανονισμού.Aνεξάρτητη Ομάδα Ιστ.-Αρχ.
Επιστροφή.
HOME!
Επιστροφή στην πρώτη σελίδα.