ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ '97-'98

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΙ 1998 ΑΠΟ 117 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ					
*****************************************************
ΨΗΦΙΣΑΝ		43412			
ΑΚΥΡΑ		 1481			
ΕΓΚΥΡΑ		41931			
ΛΕΥΚΑ		 1370			
______________________________					
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ	13692	32,65%		
ΠΑΣΠ		 8660	20,65%		
ΠΚΣ		 4519	10,77%		
ΕΑΑΚ		 4345	10,37%		
ΝΕ.Ο.		 1217	 2,90%		
ΔΑΡΑΣ		  928	 2,21%		
ΑΡ.ΣΧΗΜΑΤΑ	  549	 1,30%		
ΕΣΟΦ		  485	 1,16%		
ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ	  335	 0,80%		
ΔΗΚΚΙ		   51	 0,12%		
ΔΙΑΦΟΡΟΙ	 5780	13,78%		
______________________________	
					
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΙ 1997 ΑΠΟ 101 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ					
*****************************************************
ΨΗΦΙΣΑΝ		41336			
ΑΚΥΡΑ		 1362			
ΕΓΚΥΡΑ		39974			
ΛΕΥΚΑ		 1497			
______________________________					
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ	13145	32,88%		
ΠΑΣΠ		 8860	22,16%		
ΕΑΑΚ		 3662	 9,21%		
ΠΚΣ		 3532	 9,01%		
ΝΕ.Ο.		 1402	 3,50%		
ΔΑΡΑΣ		  895	 2,40%		
ΑΡ.ΣΧΗΜΑΤΑ	  414	 1,11%		
ΕΣΟΦ		  567	 1,36%		
ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ	  309	 0,74%		
ΔΗΚΚΙ		   81	 0,20%		
ΔΙΑΦΟΡΟΙ	 5445	13,62%		
______________________________
Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών
Επιστροφή στα Αποτελέσματα Εκλογών.
HOME!
Επιστροφή στην πρώτη σελίδα.