Ενημέρωση Πρωτοετών Γερμανικού


*Σύλλογος Φοιτητών Γερμανικού
Κάθε φοιτητής που εγγράφεται στο Τμήμα γίνεται μέλος του Συλλόγου 
Φοιτητών Γερμανικού. Το ανώτατο όργανο του Σ. Φ. Γε. είναι η Γεν. 
Συνέλευση, όπου συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές. Το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.), που εκλέγεται κάθε χρόνο, έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και 
αποτελείται από 9 μέλη.

*Υποδοχή Πρωτοετών
Όπως κάθε χρόνο, ο Σ. Φ. Γε. διοργανώνει την πρώτη εβδομάδα των 
μαθημάτων εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών. Εκεί θα γίνει ενημέρωση 
για τα δικαιώματα των φοιτητών, τον κανονισμό Σπουδών και τις θέσεις 
του Συλλόγου πάνω σ΄ αυτόν, τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων-
μετά τις ρυθμίσεις του νέου νόμου για την παιδεία- και θα συζητηθούν 
τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης που διαμορφώνεται (5ο έτος σπουδών, 
‘‘διαγωνισμός’’ πρόσληψης, κτλ.). 
Επίσης στην Υποδοχή Πρωτοετών θα λυθεί οποιαδήποτε απορία σχετικά 
με τις σπουδές στο τμήμα μας.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

*Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Die Autonomen
H A.E.Π. Die Autonomen Γερμανικού δημιουργήθηκε το 1993 από την ανάγκη
μιας ανεξάρτητης αγωνιστικής έκφρασης των φοιτητών και των δικαιωμάτων
τους. Τάσσεται ενάντια στο Νόμο Αρσένη (2525/97) και τις ρυθμίσεις του 
(κατάργηση πτυχίου, θέσπιση Πιστοποιητικού Παιδ. Επάρκειας, ένταση των 
ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση, εισβολή των επιχειρήσεων στα 
Πανεπιστήμια, εντατικοποίηση σπουδών). Από το 1995 κατέχει την πρώτη 
θέση στο Δ.Σ. του Σ. Φ. Γε. με ποσοστό πάνω από 50%. Με βάση τα 
αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών διαθέτει 7 έδρες (από τις 9) και 
ποσοστό 70,6%.

*Χωρίς Σύνορα
Εδώ και 3 χρόνια εκδίδεται το έντυπο Χωρίς Σύνορα . Σε λίγες μέρες θα 
κυκλοφορήσει το 12ο τεύχος, αποτέλεσμα εντατικής προσπάθειας κατά τη 
διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν έχετε μεράκι να ασχολη-
θείτε με το έντυπό μας 
ελάτε να το συζητήσουμε...

      ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

              WILLKOMMEN SIE 
          AN DER DEUTSCHEN ABTEILUNG!!!


Erstsemester-Infoseite
Επιστροφή στους πρωτοετείς.
HOME!
Επιστροφή στην πρώτη σελίδα.