Επετηρίδα ή θάνατος!

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 η επετηρίδα-δηλαδή ενός εκπαιδευτικού 
με βάση το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, καταργείται από φέτος. 
Οι διορισμοί θα γίνονται πλέον μετά από εξετάσεις. Μεταβατικά για 5 
χρόνια, ένα πολύ μικρό ποσοστό όσων γράφτηκαν στην επετηρίδα πριν από 
το 1997, θα διορίζεται παράλληλα με τους διορισμούς μέσω εξετάσεων. 
Παράλληλα από εδώ και πέρα, θα χρειάζεται εκτός από το Πτυχίο της 
Σχολής ένα επιπλέον Πτυχίο ‘‘Διδακτικής Επάρκειας’’ για να μπορεί 
κάποιος να θέσει υποψηφιότητα για εκπαιδευτικός.

Οι εξετάσεις θα γίνονται κάθε δύο χρόνια από το ΑΣΕΠ, δηλαδή το 
Συμβούλιο που έφτιαξε ο νόμος Πεπονή και που πρακτικά εποπτεύει στο 
πάγωμα των διορισμών στο δημόσιο. Οι επιτυχόντες θα είναι μόνο όσοι 
πιάνουν το 70% του άριστα αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό για διορισμό. 
Οι ‘‘επιτυχόντες’’ θα μπαίνουν σε μία σειρά προτεραιότητας για μία 
διετία. Το Υπουργείο θα αποφασίζει πόσοι θα διοριστούν και πόσοι θα 
προσληφθούν με σχέση εργασίας εισαγωγικά εκτάκτου (αναπληρωτές-
ωρομίσθιοι). Με βάση τη σειρά, ένα μέρος μόνο των ‘‘επιτυχόντων’’ θα 
προσλαμβάνεται την κάθε διετία. Μετά θα ακολουθεί νέος διαγωνισμός 
και ο κατάλογος ‘‘επιτυχόντων’’ θα φτιάχνεται από την αρχή. Ακόμη και 
όσοι για μία διετία περάσουν το διαγωνισμό και προσληφθούν σαν 
αναπληρωτές θα πρέπει να ξαναδιαγωνιστούν και να ‘‘ξαναπετύχουν’’ για 
να έχουν πιθανότητα διορισμού.

Το νέο σύστημα δεν πρόκειται να καλύψει τα τεράστια κενά των σχολείων 
από εκπαιδευτικούς. Οι διορισμοί μειώνονται τα τελευταία χρόνια: 
Από 8419 δάσκαλοι και καθηγητές που διορίστηκαν το 1987, πέρσι 
διορίστηκαν μόνο 4299. Κάποια από τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές, 
που τα τελευταία χρόνια δεν πιάνουν δουλειά πριν μπει ο Δεκέμβρης με 
αποτέλεσμα το χάσιμο εκατομμυρίων διδακτικών ωρών. Και μόνο για να 
λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα σημερινά σχολεία (να καλυφτούν όλα τα 
κενά με μόνιμους εκπαιδευτικούς, να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά 
τάξη που σήμερα φτάνει σε πολλές περιπτώσεις τους 30-35, να πλαισιωθεί
το ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, να γίνει ενισχυτική διδασκαλία 
για τους αδύνατους μαθητές, κλπ.) απαιτούνται 40.000 άμεσοι διορισμοί 
όπως αναφέρεται και σε άρθρο στα ΝΕΑ (4/8/97). Η έλλειψη διορισμών 
είναι που ανεβάζει τον αριθμό των αδιόριστων εκπαιδευτικών και δεν 
έχει καμία ευθύνη η επετηρίδα. Η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει την 
Επετηρίδα ακριβώς γιατί πολιτική της είναι οι περικοπές.

Η κατάργηση της Επετηρίδας τινάζει στον αέρα τα εργασιακά δικαιώματα 
δεκάδων χιλιάδων αδιόριστων, πολλοί από τους οποίους ήδη δουλεύουν σαν 
εκπαιδευτικοί. 12.000 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι δουλεύουν στα 
Γυμνάσια και τα Λύκεια σήμερα, 11.000 στα Δημοτικά. Δεκάδες χιλιάδες 
εκπαιδευτικοί δουλεύουν σήμερα στα ιδιωτικά σχολεία, στα ΙΕΚ, στις 
Σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στα φροντιστήρια... Οι αναπληρωτές στα 
δημόσια σχολεία προσλαμβάνονται με βάση τη σειρά της επετηρίδας, 
αλλά δεν είναι μόνιμοι και κάθε καλοκαίρι απολύονται. Οι υπόλοιποι 
προσλαμβάνονται και απολύονται με την ‘‘αξιολόγηση’’ του κάθε εργοδότη 
(σημειώματα, υπακοή όχι συνδικαλισμός, όχι εγκυμοσύνη για τις γυναίκες, 
κτλ. ) και δουλεύουν με χτυπημένες εργασιακές σχέσεις. 

Αυτές τις συνθήκες θέλει να γενικεύσεις ο Αρσένης και στα δημόσια 
σχολεία.

          ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 
             Ο ΝΟΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗ!
            *******************
          ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
      Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ώρα 12.00 αιθ. 109

            *******************
              Die Autonomen
       Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Γερμανικού

Τα κείμενα των Αυτόνομων
Επιστροφή στα κείμενα των Αυτόνομων.
HOME!
Επιστροφή στην πρώτη σελίδα.